[rev_slider header]
chirurgia dsi endodoncja esdent fotografia gdańsk implanty indywidualny katowice kurs mazur miladinow natrodent ortodoncja polkard polorto protetyka resekcja schunemann seger warszawa wilk wrocław łódź


Kurs Indywidualny – Katowice – Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej – Tryb Indywidualny

W ramach College możliwe jest ustalenie indywidualnego toku szkolenia dla lekarza z mentorem. W takiej sytuacji program edukacyjny dotyczący teorii i zajęć praktycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości lekarza. Szkolenie może obejmować naukę umiejętności chirurgicznych, protetycznych, periodontologicznych, implantoprotetycznych lub implantologicznych. Najistotniejszą sprawą w takiej sytuacji jeat ewaluacja aktualnej wiedzy i umiejętności oraz elastyczne […]

czytaj więcej

Kurs Indywidualny – POLORTO – „Technologie Dla Praktyków” Kurs We Własnym Gabinecie (In-Office)

POLORTO oferuje swoim klientom interaktywne szkolenia indywidualne. Różnią się od oferowanych poprzez katalog z typowymi „Kursami” za sprawą dostosowania oferty dla małej grupy lekarzy o zbliżonym profilu i poziomie zainteresowań. Są „szyte na miarę” pod wymagania grupy dla której przygotowujemy takie spotkania.Informacje o kursie Prowadzący: Doradca Klienta POLORTO Temat: „Technologie dla Praktyków” Kurs we własnym […]

czytaj więcej

29-10-16-Wrocław – Protezy Stomatologiczne Z Zastosowaniem Precyzyjnych Elementów Retencyjnych (Protezy Kombinowane)

Warsztat praktyczny. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania protez wykorzystujących precyzyjne elementy retencyjne. Zasady doboru elementów retencyjnych do różnych sytuacji klinicznych. Kiedy bezpiecznie i z powodzeniem możemy zastosować precyzyjne elementy retencyjne? Procedury wykonawstwa protez wykorzystujących precyzyjne elementy retencyjne. Zalety i wady precyzyjnych elementów retencyjnych w porównaniu z klamrami protetycznymi. Planowanie prac kombinowanych wykład z elementami interaktywnego […]

czytaj więcej

28-10-16 – Gdańsk – Mikrochirurgiczna Resekcja Wierzchołka Korzenia. Wskazania, Instrumentarium, Planowanie Płata Dostępu, Techniki Mikroapikotomi, Opracowanie I Wsteczne Wypełnianie Kanału, Zaopatrzenie Rany, Postępowanie Po Zabiegu, Powikłania. Zabieg Krok Po Kroku

Miejsce: Gdańsk , Hotel Sadova , Łąkowa 60. Wykładowca: lek. stom. Popowicz Witold Koszt: 1550 PLN http://www.szkoleniadent.pl/course/order/359

czytaj więcej

28-10-16 – Wrocław – Endo I: Nowoczesna Endodoncja Z Zastosowaniem Mikroskopu – Praktyczne Spojrzenie

dzień I – wykład. Kwalifikacja zęba do leczenia kanałowego, topografia kanałów korzeniowych, izolacja pola i wykonywanie optymalnego dostępu. Techniki opracowania kanałów narzędziami ręcznymi, maszynowymi i metody hybrydowe. Dzień II – warsztat praktyczny. Opracowanie kanałów narzędziami rotacyjnymi. Techniki zakładania koferdamu. Techniki pracy z mikroskopem. Miejsce: Gdańsk , Hotel Sadova , Łąkowa 60. Wykładowca: Dr n. med. […]

czytaj więcej